Апостиль (з фр. Apostille) – спеціальний штамп апостиляції, що засвідчує справжність підписів, статусу осіб, печаток; підтвердження підписів і печаток на офіційних документах апостилем робить ці документи діючими у всіх країнах-учасницях Гаазької конвенції.

Україна приєдналася до Гаазької Конвенції 10 січня 2002 року, Конвенція набула чинності 22 грудня 2003 року, потім 98 держав-учасниць Конвенції, відмовилися у відносинах з Україною від вимоги повної консульської легалізації офіційних документів і Україна перейшла на спрощену процедуру апостилювання.

Апостиль, окрім засвідчення справжності підпису і компетенції особи, яка підписала (що видала) офіційний документ, також, в окремих випадках, засвідчує справжність штампу або печатки, що скріплюють документ. Апостиль може не використовуватися, якщо існують правові підстави, що скасовують або спрощують легалізацію документа виданого окремою державою.

Апостиль проставляється на вимогу особи, яка підписала документ, або будь-якого пред’явника документа.

Апостиль проставляється:

 • На документах, які виходять від органів судової влади України.

 • На документах, які виходять від органів прокуратури України, органів юстиції.

 • На адміністративних документах.

 • На документах про освіту та вчені звання.

 • На документах, оформлених державними і приватними нотаріусами.

 • На офіційних свідоцтвах, виконаних на документах, підписаних особами у їх приватній якості, таких як офіційні свідоцтва про реєстрацію документа або факту, який існував на певну дату, та офіційних і нотаріальних засвідченнях підписів.

Апостиль не проставляється:

 • На документах, виданих закордонними дипломатичними установами України.

 • На адміністративних документах, що мають пряме відношення до комерційних або митних операцій.

 • На документах, що мають характер листування.

Відповідно до наказу Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства юстиції України від 13 серпня 2014 року «Про внесення змін до Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав», дозволяється проставляти апостиль на копіях (фотокопіях), засвідчених у нотаріальному порядку:

 • Паспортних документах.

 • Військових квитках.

 • Трудових книжках.

 • Дозволах на носіння зброї.

 • Свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів (технічних паспортах).

 • Посвідченнях особи.

Дві країни, Німеччина та Бельгія, скористалися своїм правом заперечити проти приєднання України і далі не визнавали українських апостилей.

Застереження Бельгії щодо дії Конвенції у правовідносинах з Україною знято з 05 липня 2004 року.

Застереження Німеччини щодо дії Конвенції у правовідносинах з Україною знято з 22 липня 2010 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 року № 61 повноваження на проставлення апостиля надано:

Міністерству юстиції України – на документах, що видаються органами юстиції, судами і оформлюються нотаріусами України;

Міністерству освіти і науки – на офіційних документах, виданих навчальними закладами, державними органами, підприємствами, організаціями, що стосуються сфери освіти і науки;

Міністерству закордонних справ України – на всіх інших видах документів;

Державній реєстраційній службі – на документах, що видаються цією Службою та структурними підрозділами територіальних органів Міністерства юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Державної реєстраційної служби.

Зовнішній вигляд

Апостиль має форму квадрата зі стороною 10 × 10 см, в якому розміщується наступний текст:

apostille-ru

Замовити апостиль